auf Deutsch                  


 
 

Jesteśmy grupą pasjonatów polskiego folkloru - tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Taniec uważamy za najlepszą formę ekspresji natury i pragnień człowieka, jedną z wielu form komunikacji międzyludzkiej, często łatwiejszą od wyłącznie werbalnego porozumiewania się.

Łącząc naukę polskich tańców i przyśpiewek ludowych z zabawą folklorem i doborem strojów, promujemy polską kulturę w Niemczech, kraju naszego zamieszkania oraz podtrzymujemy więzi kolejnych pokoleń z Polską, krajem naszego pochodzenia. We współczesnym świecie – globalnej wiosce - polski folklor to dla nas nie tylko powrót do korzeni i powód do dumy z własnej kultury i narodu - wśród natłoku różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu świadomie wybieramy taniec tradycyjny i obcowanie z muzyką ludową jako nasz sposób na życie - tu i teraz!

Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ to taneczna grupa dziecięca (dzieci w wieku szkolnym), taneczna grupy młodzieży i dorosłych oraz kapela grająca muzykę ludową i biesiadną.

Od strzechy po pałace

Nasz stale rozwijany repertuar obejmuje polskie tańce narodowe: poloneza, mazura, krakowiaka, oberka i kujawiaka oraz tańce regionalne z różnych obszarów Polski, m.in. Krakowa, Rzeszowa i Śląska, a także różnych epok historycznych tj. okresu Księstwa Warszawskiego czy tańce starej Warszawy. Ofertę o charakterze edukacyjnym uzupełniają inscenizacje teatralne na podstawie polskich legend oraz spotkania autorskie i prezentacje słowno-muzyczne o tematyce związanej z Polską.

Nasz program prezentujemy zarówno podczas festiwali, festynów i spotkań międzynarodowych, jak i imprez komercyjnych, tj. spotkania integracyjne, targi, konferencje, itp. Skład zespołu i repertuar występu dostosowujemy do indywidualnych potrzeb organizatorów.

Dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież i osoby dorosłe zainteresowane polskim tańcem ludowym, wspólnym śpiewem lub muzykowaniem w kapeli ludowej do Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ w Darmstadt! Dzieciom przekazujemy również wiadomości z zakresu geografii i historii Polski. Zespół POLONEZ to także miejsce na rozwijanie swoich umiejętności plastycznych.

   

Poszukujemy osób wrażliwych na piękno polskiego folkloru i gotowych do społecznej aktywności na rzecz jego promocji. Osób chcących w atmosferze wzajemnego szacunku spędzić czas, nabierając energii i radości życia podczas zajęć taneczno-wokalnych. Poszukujemy osób otwartych na świat, gotowych do jego poznawania w trakcie licznych występów, nie tylko w Darmstadt ale na terenie całych Niemiec, Polski i innych krajów.