auf Deutsch                  Udało się! Zdjęcie zespołu POLONEZ przez cały miesiąc październik będzie wyświetlane we wszystkich miejskich autobusach i tramwajach w Darmstadt oraz na profilu Facebook firmy HEAG mobilo GmbH!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas swój głos w internetowym konkursie na „fotkę miesiąca” firmy HEAG. Przyczyniliście się w ten sposób nie tylko do promocji naszego zespołu i ogromnej satysfakcji z wygranej ale również, a może przede wszystkim pokazaliście, że dobry, niekonwencjonalny pomysł i wspólne zaangażowanie każdego z nas to klucz do utrwalenia pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą!

To zdjęcie to splot sprzyjających przypadków. Na zdjęciu jesteśmy uśmiechnięci po bardzo udanym występie z programem polskich tańców narodowych zaprezentowanych w układzie na cztery pary podczas tegorocznego Dnia Stowarzyszeń (niem. „Tag der Vereine”), który odbył się 4. września w Darmstadt. Do spontanicznej sesji zdjęciowej posłużyły nam rowery miejskie firmy HEAG „Call-a-bike” – takie współczesne rumaki zasiadane przez naszych tancerzy w strojach z Księstwa Warszawskiego. W tle znajduje się budynek darmstadium – również łączący w swej bryle nowoczesność z zabytkowym murem miasta Darmstadt.
 

Tramwaj linii nr 1: Dworzec główny - Darmstadt Eberstadt:
 

Tramwaj linii nr 2: Dworzec główny - Boellenfalltor:
 

Tramwaj linii nr 3: Darmstadt dworzec główny - Lichtenbergschule:
 

Tramwaj linii nr 4: Griesheim - Darmstadt Kranichstein:
 
Tramwaj linii nr 4: Griesheim - Darmstadt Kranichstein

Tramwaj linii nr 5: Dworzec główny - Darmstadt Kranichstein:
 

Tramwaj linii nr 6: Darmstadt Arheiligen - Alsbach:
 

Tramwaj linii nr 7: Darmstadt Eberstadt - Arheiligen:
 
Tramwaj linii nr 9: Darmstadt Boellenfalltor - Griesheim

Tramwaj linii nr 8: Darmstadt Arheiligen - Alsbach:
 
Tramwaj linii nr 9: Darmstadt Boellenfalltor - Griesheim

Tramwaj linii nr 9: Darmstadt Boellenfalltor - Griesheim:
 
Tramwaj linii nr 9: Darmstadt Boellenfalltor - Griesheim

Autobus linii nr H: Darmstadt Anne-Frank-Straße - Kranichstein Kesselhutweg/Darmstadt Alfred-Messel-Weg:
 

Autobus linii nr F: Darmstadt Haasstrasse - Odenwaldhaus:
 

Autobus linii nr K: Darmstadt-Kleyerstraße - TU-Lichtenwiese/Mensa:
 

Autobus linii nr L: Darmstadt Schloß - Darmstadt Heinheimer Straße:
 

Autobus linii nr R: Nordbahnhof - Darmstadt Boellenfalltor:
 

W tym roku Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ z Darmstadt wystąpił podczas festynu "Heinerfest" a nasze zdjęcie zdobyło tytuł "Heinerblick des Monats", ale skąd pochodzi i co oznacza słowo "Heiner"?

Aż do XIX wieku słowo to było w użyciu jako pogardliwe określenie osób z biedniejszych warstw społecznych oraz młodzieży, która zamiast pracować, „obija się na ulicach”. Jednak w późniejszym czasie określenie to nabrało innego znaczenia. Istnieją dwie teorie tłumaczące tę przemianę. Według pierwszej, pod koniec XIX wieku, gdy w Darmstadt powstało wiele stowarzyszeń bardzo często ich założyciele nosili imię „Heiner”. Odtąd słowo to stało się synonimem zaangażowanego i zasłużonego mieszkańca Darmstadt. Z kolei językoznawcy są przekonani, że "Heiner" pochodzi od słowa, które w tłumaczeniu oznacza olbrzym. Faktem jest, iż tytuł "Heiner" noszony jest dzisiaj dumnie i że tylko ten ma prawo zwać się "Heiner", kogo rodzice i on sam urodził się w Darmstadt. Wyjątek stanowi tu osoba, która przybyła do Darmstadt, ale mieszka tu od wielu lat i angażuje się ponadprzeciętnie dla miasta lub jego dzielnicy...
 

    Samo Życie
Dwutygodnik w języku polskim
Nr 21 (491) 10 - 28 pażdziernika 2016POLONEZ podczas 5. Dnia Stowarzyszeń w Darmstadt  
4 września 2016
POLONEZ w darmstadium
5. Dzień Stowarzyszeń w Darmstadt
     30 czerwca - 3 lipca 2016
POLONEZ Darmstadt i DZIECI PŁOCKA
podczas Heinerfest Darmstadt