auf Deutsch                  


Stowarzyszenie użyteczności publicznej ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ Frankfurt e.V.’ z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech jest odrębnym podmiotem prawnym i członkiem stowarzyszenia ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V.’ z siedzibą w Darmstadt i wraz z innymi podmiotami współtworzy Polski Zespół Folklorystyczny POLONEZ z siedzibą w Darmstadt.

Cele statutowe stowarzyszenia to upowszechnianie języka polskiego, polskiej kultury i folkloru. Cele te są realizowane w szczególności poprzez edukację taneczną dzieci, młodzieży i dorosłych, szerzenie języka polskiego, polskiego tańca ludowego oraz polskich pieśni i muzyki ludowej w formie występów podczas festynów i spotkań międzynarodowych.

Stowarzyszenie ‘Polnische Folkloregruppe POLONEZ Frankfurt e.V.’ oganizuje we współpracy z innymi podmiotami projekty o charakterze kulturalnym i integracyjnym we Frankfurtcie nad Menem oraz w ramach partnerstwa miast Kraków-Frankfurt.

Możecie Państwo wesprzeć finansowo zespół POLONEZ dokonując wpłaty darowizny na konto bankowe:

Stowarzyszenie:   Polnische Folkloregruppe POLONEZ Frankfurt e.V.
Nazwa banku:   Frankfurter Sparkasse
BIC-/SWIFT-Code:   HELADEF1822
IBAN-Numer:   DE82 5005 0201 0200 6659 60

Kwota darowizny może zostać odliczona przez Darczyńcę od podstawy opodatkowania przy rozliczaniu z niemieckim urzędem finansowym podatku dochodowego, a dzięki Państwa ofiarności zespół POLONEZ będzie miał możliwość zaśpiewania i zatańczenia dla wszystkich miłośników polskiego folkloru występując w pięknych polskich strojach ludowych.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 


 
Polnische Folkloregruppe POLONEZ Frankfurt e.V.