auf Deutsch                  


Nasza strona powstała ze szczególną starannością. Pomimo to, nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność zamieszczonych na niej treści.

Nasza strona zawiera linki zewnętrznych stron internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu, dlatego nie możemy też przejąć odpowiedzialności za treści tych stron. Strony wskazane linkami zostały sprawdzone pod względem możliwego naruszenia prawa w momencie umieszczenia linków. Nie stwierdzono w tym momencie treści niezgodnych z przepisami. Stała kontrola treści połączonych linkami stron internetowych bez wskazania konkretnych punktów naruszenia prawa jest poza naszymi możliwościami. W momencie ujawnienia naruszenia przepisów prawnych odpowiednie linki zostaną natychmiast usunięte.

Zamieszczone na stronie http://www.polonez-frankfurt.de treści są chronione niemieckiem prawem autorskiem. Powielanie, przerabianie, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek użytkowanie poza obrębem wyznaczonym przez prawa autorskie wymagają pisemnej zgody autora. Jeżeli stwierdzili Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa usuniemy tego typu treści.

Użytkowanie strony internetowej http://www.polonez-frankfurt.de możliwe jest bez podawania danych osobowych ze strony użytkownika tj. nazwisko czy adres zamieszkania.

Sprzeciwiamy się korzystaniu przez osoby trzecie z danych kontaktowych podanych w ramach obowiązku ich zamieszczenia w celu nadsyłania nam niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Zastrzegamy sobie kroki prawne w przypadku nadsyłania niezamówionych informacji reklamowych, m.in. poprzez e-mail.

Polnische Folkloregruppe POLONEZ Frankfurt e.V.
Zenona Choderny-Loew
Eltviller Straße 3
65936 Frankfurt am Main
Telefon: +49 151-143 81 073
E-Mail: infopolonez-frankfurt.de